МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
 АБІТУРІЄНТУ

Історія кафедри

Кафедра права та правоохоронної діяльності (до 1 вересня 2017 р. - кафедра комерційного та трудового права)  заснована 31 серпня 2001 року. Кафедра створена з метою формування  у студентів фундаментальних та професійно-орієнтованих знань з юридичних дисциплін. Навчання, навчально-методична та наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у відповідності до навчальних планів, щорічного плану роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів.

В різні часи кафедру очолювали Сич В.О. (к.ю.н., доцент), Протас І.Б. (к.ю.н., доцент),  Маркова С.В. (к.і.н., доцент), Кривов В.Г. (доктор філософії в галузі права), Очеретянко В.І. (к.і.н.), Авсієвич А.В. (доктор філософії в галузі права), Циганюк Ю.В. (доктор юридичних наук, доцент).

Почесними лекторами в різні часи були: професор кафедри організації розслідування злочинів Академії МВС України Біленчук П.Д., ректор МАУП Головатий М.Ф., директор Інституту  права ім. Володимира Великого Мацко А.С., віце-президент по зв’язках з громадськістю МАУП Слісаренко І.Ю. та інші відомі вчені. 

За період існування кафедри  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захистили Циганюк Ю.В., Охман О.В., Жданкіна Л.К., доктора філософії в галузі права - Авсієвич А.В., захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор  юридичних наук та отримала вчене звання доцента Циганюк Ю.В.


              Основні завдання кафедри

         Основні завдання кафедри права та правоохоронної діяльності полягають в забезпеченні викладання базових юридичних дисциплін правового циклу, створення необхідної навчально-методичної бази, проведення наукових досліджень з проблем цивільного права і процесу, сімейних і трудових правовідносин, міжнародного приватного права і правового забезпечення професійної діяльності та для забезпечення набуття практичних навичок студентів при проходженні практик тощо. Головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими творчими здобутками провідних вчених України та західних країн, виховати справжнього громадянина нашої держави.

img_9632_05_01

Виховання правової культури, поваги до прав і свобод людини у студентів є органічною складовою діяльності кожного члена кафедри під час аудиторних занять, у поза аудиторний час: в інституті та в гуртожитках, на екскурсіях і під час зустрічей з цікавими людьми, які працюють в юридичних установах, правозахисних організаціях, правничих спілках. Кожен викладач регулярно проводить зі студентами бесіди, лекції, вечори питань та відповідей, екскурсії та інші заходи.

Перспективними напрямами роботи кафедри права та правоохоронної діяльності є добір та підготовка молодих кадрів, створення науково-методичної бази, використання новітніх інформаційних технологій, наукового пошуку та поглибленого вивчення навчальних дисциплін кафедри.