МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Результати опитування:

Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Хмельницьким інститутом МАУП зі спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління персоналом та економіка праці»;

Результати анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Травень-2020);

Результати анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Вересень-2020);

Результати анкетування студентів Хмельницького інституту МАУП щодо якості освітньо-професійної програми: «Управління персоналом та економіка праці» зі спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Результати анкетування студентів перших курсів денної форми навчання Хмельницького інституту МАУП щодо "Адаптації студентів перших курсів" у лютому 2021 року

Результати анкетування стосовно вибіркових дисциплін зі спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання стосовно вибіркових дисциплін, які будуть враховані в освітньо-професійній програмі «Управління персоналом та економіка праці»

Опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 051 «Економіка» стосовно вибіркових дисциплін

Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Хмельницьким інститутом МАУП зі спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління персоналом та економіка праці».

 

Результати анкетування слухачів маґістратури освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка»

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП «АНКЕТА вивчення задоволеності здобувачів вищої освіти якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішенням конфліктних ситуацій у Хмельницький інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП”»

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП «Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу»

 

Презентація результатів опитування здобувачів освіти "Що я знаю про академічну доброчесність"

РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП «Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу»  (лютий 2022 р.)  

Результати опитування здобувачів освітньої програми "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (квітень-травень 2023 р.)

Результати опитування здобувачів освітньої програми "Правоохоронна діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (квітень-травень 2023 р.)

Результати оцінювання якості освітньо-професійної програми "Практична психологія" підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія (жовтень 2023р.)

Результати опитування здобувачів освітньої програми "Право" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (жовтень-листопад 2023 р.)

Результати опитування здобувачів освітньої програми "Правоохоронна діяльність" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (жовтень-листопад 2023 р.)

Результати опитування здобувачів освітньої програми "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти (жовтень-листопад 2023 р.)  

Результати опитування здобувачів освітньої програми "Правоохоронна діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти (жовтень-листопад 2023 р.)