МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Оголошення про конкурс

 

Хмельницький інститут МАУП оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

-       доцент кафедри психології – 1;

-     професор кафедри психології - 1;

                    -        професор кафедри економіки, управління та туризму – 1;

-        доцент кафедри економіки, управління та туризму – 1;

-        завідувач кафедри фундаментальної підготовки - 1;

-        доцент кафедри фундаментальної підготовки – 1.

Претендент на посаду подає секретарю комісії такі документи:

1) заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч (зразок заяви надає секретар Конкурсної комісії);

2) заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

3) дві фотокартки розміром 4 x 6 см;

4) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

5) копію паспорта громадянина України ;

6) список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

7) матеріали про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені чинним законодавством України документи.

Оригінали документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання претендент надає особисто.

У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади є штатним науково-педагогічним працівником Інституту або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:

1) заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) список наукових праць з часу останнього обрання;

3) копії матеріалів про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку;

4) звіт за попередній період роботи.

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Документи подавати на адресу: 29015, м. Хмельницький. Проспект Миру, 101А, Хмельницький інституту МАУП. Телефон для довідок: (0382) 63-03-05, spam_protected_info

 


Завідувач кафедри. У конкурсі на посаду завідувача кафедри можуть брати участь громадяни України які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи ‑ не менше 2 років.

Професор. У конкурсі на посаду професора можуть брати участь громадяни України які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років.

Доцент. У конкурсі на посаду доцента можуть брати участь громадяни України які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента). Стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3років.

До участі в конкурсі на заміщення посади професора та доцента можуть бути допущені, як виняток, викладачі вищих навчальних закладів без відповідних ступенів та звань, які мають не менше 10 років стажу науково-педагогічної роботи для професора і 5 років – для доцента, підручники, навчальні посібники, наукові праці за напрямом кафедри та викладають дисципліни на високому науково-теоретичному рівні.

 Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ПрАТ «ВНЗ «МАУП»).