МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

0 Положення про оцінювання навчальних досягнень в Хмельницькому інституті МАУП

0Положення про розробку силабусів в Хмельницькому інституті МАУП

0Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в Хмельницькому інституті МАУП (2022 р.)

0 Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Хмельницькому інституті МАУП

0Положення про розроблення та реалiзацiю освiтнiх програм в Хмельницькому інституті МАУП (2022)

0Положення про організацію освiтнього процесу в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про порядок відпрацювання навчальних занять в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про підготовку магістрів в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників та кафедр в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про Уповноваженого з прав студентів в Хмельницькому інституті МАУП

0 Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу в Хмельницькому інституті МАУП

0 Програма забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти уХмельницькому інституті МАУП

 0Кодекс академічної доброчесності МАУП

 0Положення про Раду роботодавців у Хмельницькому інституті МАУП

 0 Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) в МАУП

 0 Положення про порядок і процедури  вирішення конфліктних ситуацій у ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

 0Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Хмельницькому інституті МАУП

 0Положення про систему рейтингового оцінювання успішності здобувачів вищої освіти в Хмельницькому  інституті МАУП

 0Програма професійного розвитку науково-педагогічного складу Всеукраїнського університету МАУП

 0 Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат та їх розміщення і зберігання в інституційному репозитарії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

0  Положення про запобігання та виявлення плагіату в наукових та академічних текстах в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

0  Положення про організацію ректорського контролю якості знань студентів в ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

0  ПОЛОЖЕННЯ про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в Хмельницькому інституті МАУП

0  Положення про рубіжну атестацію здобувачів вищої освіти в Хмельницькому інституті МАУП

0  Положення про Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у Хмельницькому інституті МАУП