МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
   

Завідувач кафедрою:

              Цимбалюк Ганна Сергіївна

       кандидат економічних наук        

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 101 А,
3-й поверх, аудиторія № 317
тел. 63-03-05 (вн. 106)
E-mail: A
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
 

           Історія кафедри економіки, управління та туризму займає значне місце у літописі Хмельницького інституту Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна  Академія управління персоналом”. Вона є правонаступником кафедри Економічних дисциплін, яка була створена ще у 1999 році. 

             Кафедра економіки, управління та туризму є однією з провідних кафедр в Хмельницькому інституті МАУП,  який є визнаним лідером в галузі економічної освіти в м. Хмельницькому та в Хмельницькій області. Плідно поєднуючи багаторічні традиції та досвід з інноваційними підходами та технологіями фахівці кафедри забезпечують стабільно високий рівень освіти. Наші випускники отримують всі необхідні для успішної професійної діяльності знання й навички, і тому завжди є затребуваними на конкурентному ринку праці.

Основні завдання  кафедри. Спеціальності

           Сьогодні на кафедрі навчальний процес організовано таким чином, щоб викладач і студент були зацікавлені у високих результатах спільної діяльності, адже від якості знань залежить майбутнє нового покоління. Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців з напрямів підготовки «Управління персоналом та економіка праці» та «Фінанси, банківська справа та страхування», «Туризм»

            Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні новації.

           Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні новації.

           Найкращим свідченням високої якості освіти наших випускників є їх професійні досягнення, стабільно високий рівень теоретичних та практичних знань.

           Кожен абітурієнт, який вступає на навчання на кафедру економіки та управління, забезпечується місцем у гуртожитку.

           До послуг студентів – навчально-професійні кабінети, сучасні комп’ютерні класи, Бізнес-центр, бібліотека, тренажерний зал, кафе.
  

           Серед базових дисциплін, які викладаються є: «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економічна теорія», «Економічний аналіз», «Організація виробництва», «Планування діяльності підприємства», «Стратегія підприємства», «Управління витратами», «Інвестування», «Економічні ризики підприємства», «Бізнес-планування», «Фінанси», «Фінанси підприємств», тощо.         

Викладачі та студенти постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, наукових засіданнях та  круглих столах.

          Студенти мають змогу проходити виробничу практику на провідних підприємствах та фінансово-кредитних установах міста та області.

 
             Завдяки високій якості освіти та універсальності спеціальностей випускники нашої кафедри працюють провідними спеціалістами відомих й авторитетних підприємств і організацій різних галузей: ПАТ «Готель-Поділля», ТОВ «Бембі», ТОВ «Радавей», ТМ «Вілена», ПАТ «Аудит-Поділля», у провідних банках України, тощо.

             Невід’ємною складовою діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Насамперед, це стосується роботи кураторів академічних груп поза межами навчального корпусу. Співпрацюючи з керівництвом деканату, наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді, не залишається й поза увагою наставників академічних груп виховна робота у сфері культурного розвитку студентської молоді, це постійні походи в музеї та театр міста.

              Молодіжна політика кафедри узгоджена з політикою інституту і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.


            З жовтня 2005 року на кафедрі діє Бізнес-Центр. Він був створений як структурний підрозділ економічного факультету Хмельницького інституту МАУП з метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поєднання форм теоретичного і практичного навчання студентів та підвищення якості підготовки фахівців економічного напрямку.

            Діяльність Центру розгортається шляхом надання індивідуальних консультацій та проведення за участю студентів семінарів з юридичними й фізичними особами, підприємцями, як у м. Хмельницькому, так і в районах та містах області.