МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У 1996 році у місті Хмельницькому було створено консультаційний центр, який 1998 року вже виріс у навчальний заклад – філію Міжрегіональної Академії управління персоналом та здійснив перший набір студентів на денну форму навчання. У 2003 році було придбано власне приміщення й отримано статус інституту.

З дня заснування й до сьогодні інститут очолює Відмінник освіти України, член-кореспондент МКА, кандидат педагогічних наук, доцент – Леонід Григорович Білий (нагороджений медаллю МКА «За заслуги в освіті»; орденом Нестора Літописця Української Православної Церкви III ступеня, орденом УПЦ Святого Рівноапостольного великого князя Володимира II ступеня; золотою медаллю «За ефективне управління»). На посаді директора інституту Л. Г. Білий провадить активну діяльність із вдосконалення роботи ВНЗ.

Навчання в інституті здійснюється за денною і заочною формами. Спеціальності підготовки відповідають спеціальностям, зазначеним у ліцензії, та IV рівню акредитації, виданих Міністерством освіти і науки України для Міжрегіональної Академії управління персоналом, а саме: право; фінанси, банківська справа та страхування; економіка; туризм; психологія  тощо.

В інституті діє Вчена рада, яка вирішує питання інститутського та факультетського життя. Професорсько-викладацький склад інституту об’єднаний у п’ять   кафедр. Функціонує два факультети: денної та заочної форм навчання. У 2008 році було відкрито економіко-правовий коледж, де навчаються випускники дев’ятих та одинадцятих класів за чотирма спеціальностями: туризм, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, право.

Підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями забезпечують близько 100 науково-педагогічних працівників, які працюють на постійній основі, серед них є знані науковці не лише у Хмельницькій області, а й за її межами. Понад 70 % з них мають наукові ступені та вчені звання.  

Станом на початок 2018 року 12 штатних викладачів інституту завершує написання кандидатської дисертації, 4 здобувають звання доктора філософії МАУП (в галузі права, економіки та освіти), 1 працює над написанням докторської дисертації. Викладання в інституті ведеться на високому методичному рівні, який забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.

Хмельницький інститут МАУП має приміщення площею 8 000 кв. м. У 2003 р. студенти отримали 42 нові аудиторії, актовий зал на 650 місць, читальний зал бібліотеки на 80 місць, спортивний зал, мультимедійні аудиторії, конференц-зал, медіацентр, нові комп'ютерні класи, їдальню, гуртожиток для іногородніх студентів.

У XI МАУП функціонують власний видавничий центр, Центр психологічної діагностики та консультування, Юридична клініка, «Бізнес-Центр», видається студентська газета «Студентська хвиля».

ВНЗ зробив значні кроки щодо комп’ютеризації навчального процесу. У навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням інфодисків, аудіо-візуальних засобів, комп'ютерної техніки. З 2005 р. розпочав свою роботу Телеуніверситет, Український Народний університет Міжрегіональної Академії управління персоналом, лекції у яких читають відомі в Україні та за її межами науковці, політичні діячі, літератори тощо.

Протягом 2012-2018 років викладачі інституту брали участь у Міжнародних (Німеччина, Польща, Чехія, Єгипет, Литва, Росія та ін.), Всеукраїнських та регіональних конференціях. За цей період штатними викладачами XI МАУП було видруковано 50 навчально-методичних посібників, більше 20 підручників (3 з яких рекомендовано Міністерством освіти та науки України), 72 збірки за матеріалами наукових конференцій, понад 200 наукових статей, підготовлено 25 переможців Всеукраїнських та регіональних олімпіад, міжнародних конкурсів-конференцій тощо.

Інститут започаткував ряд наукових традицій міста Хмельницького. Найбільший резонанс серед науковців та громадськості викликали такі наукові зібрання:

 • науково-практична конференція «Трагічні події 30-тих років як засіб формування тоталітарної системи в Україні (у зв'язку із 70-ми роковинами Голодомору в Україні)» (2003);

 • науково-теоретична конференція «Українське козацтво: минуле, сучасне, майбутнє» (2005),

 • Міжвузівська науково-теоретична конференція «Світ та тероризм: XXI ст.» (2005);

 • VII Регіональна науково-теоретична конференція «Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка» (до 75-х роковин Голодомору в Україні) (2008);

 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Українська Держава Павла Скоропадського: державотворчі замисли та історичні наслідки» (до 90-річчя Української Держави Павла Скоропадського) (2008);

 • Всеукраїнська науково-практична конференції «День Соборності України й уроки української національної революції (1917-1920 рр.): сучасний контекст». (2010);

 • Міжнародна науково-практична конференція “Постать Тараса Шевченка в сучасному культурному та геополітичному просторі” (присвячується 200-річчю від Дня народження Кобзаря) (2014);

 • щорічні:  Веукраїнська науково-практична конференція “Історія, культура та освіта: християнський вимір”,

 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: “Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді”,

 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття”.

До наукової роботи також залучаються студенти. В інституті діє Студентське наукове товариство, участь у роботі якого беруть близько 200 студентів. За 2003-2018 рр. студенти репрезентували 1477 наукових робіт. Великий резонанс серед молодих науковців України має щорічний Всеукраїнський конкурс-конференція "Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді", для участі в якому лише у 2017/2018 н. р. студентами підготовлено 95 науково-дослідних робіт.

У розрізі запровадження концепції національно-патріотичного виховання, відродження православних духовних цінностей та традицій українського народу побудовано та освячено каплицю Святого Рівноапостольного великого князя Володимира, відкрито пам'ятники Гетьманові Богдану-Зиновію Хмельницькому, митрополиту Петру Могилі, філософу та публіцисту Григорію Сковороді та визначним українським поетам Тарасу Шевченку та Лесі Українці.

Інститут названо на честь Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнійшого Володимира. Митрополит Володимир – був знаним у світі талановитим церковним діячем, педагогом, вченим, людиною високої культури, багатогранних душевних обдарувань. У 2015 році відкрито музей пам’яті Митрополита Володимира.

У 2004 році у інституті було створено кафедру українського православ'я і теології та запроваджено викладання дисциплін "Основи християнської моралі" та "Історія Християнської Церкви", викладачі кафедри зініціювали проведення щорічних круглих столів, дискусійних семінарів з проблематики духовності та релігії до участі в яких залучаються студенти, викладачі, представники органів влади, засобів масової інформації та священики різних конфесій. Серед ряду заходів можна відзначити такі:

 • "Роль Християнської Церкви в житті сучасної України: питання, що хвилюють молодь" (2004);

 • "Мова і нація: актуальні проблеми сьогодення" (2004);

 • "Видатні постаті християнства" (2005); "Світочі Православ'я землі Подільської: імена, події, факти" (2006);

 • "Загальнолюдські духовні й моральні цінності в сучасному суспільстві" (2007); "Християнська етика в українській культурі" (2007);

 • "Вплив культури та мистецтва на духовне формування особистості". (2007);

 • "Великодня веселка" (2008 р., 2009 р.), "Педагогіка духовності: історія та сучасність" (2010 р.),

 • "Пересопницьке євангеліє – духовна святиня українського народу" (2011 р.), "Історія, культура та освіта: християнський вимір" (2009-2018 рр.).

У Хмельницькому інституті МАУП діє Студентська Рада. Студенти є ініціаторами та організатора багатьох молодіжних громадських заходів та акцій, що відбуваються у межах міста та області. Особливу увагу студентство приділяє Всеукраїнській акції "Зігрій любов'ю дитину", вже сім років поспіль студенти інституту опікуються дітьми-сиротами з Корчунецького будинку-інтернату, що знаходиться в Хмельницькому районі, даруючи дітям не тільки подарунки, а й свою увагу, час та любов.

Досить потужно в інституті діє відділ соціально-виховної роботи, велика увага приділяється дозвіллю молоді, розвитку її творчих та фізичних здібностей. В навчальному закладі можна обрати той вид спорту, який відповідає власним уподобанням, фізичним можливостям. Вже традиційним стали заходи, які студенти готують самостійно і беруть у них активну участь – "День знань", "Презентація 1-го курсу", "Осінній бал", "Козацькі забави", "Новорічний карнавал", "Панна МАУП", "День гумору" тощо.

У роботі Хмельницького інституту МАУП з перших кроків його діяльності виявилися зумовлені часом якісно нові риси: оперативне реагування на зміни в усіх сферах життя суспільства, насамперед в економіці, швидке запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій та підходів, рішуча відмова від формалізму, застарілих форм, методів і засобів педагогічної діяльності, тісний зв'язок науково-дослідної роботи з практикою.

Свою місію професорсько-викладацький колектив Інституту вбачає у тому, щоб дати державі висококласних і національно свідомих фахівців.