МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Парандій Валентина Олександрівна – директор Хмельницького економіко-правового фахового коледжу ПрАТ "ВНЗ "МАУП", кандидат історичних наук, доцент

 Дата і місце народження: 9 червня 1978 р. м. Хмельницький


    

Освіта:

у 2001 році закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Історія», здобула кваліфікацію історика, викладача історії

протягом 2002-2006 рр. навчалася в аспірантурі Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

у 2011 році -  закінчила магістратуру ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

у 2018 році – закінчила ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»  за спеціальністю “Право”, здобула кваліфікацію юриста.

у 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

у 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права

Член Національної спілки краєзнавців України (Посвідчення №2557 від 12.04.2017 р.)

            Трудову діяльність розпочала з 2001 р. у Хмельницькому інституті МАУП.
            Працювала на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін на посадах: фахівця кафедри, викладача, заступника завідувача кафедри, завідувача кафедри. З лютого 2008 р. очолює коледж.

Наукові інтереси: історія України, культурологія, теорія та історія держави і права.

Захоплення: подорожі, класична та сучасна музика.

Робочий телефон: (+380382) 63-03-05

Е-mail:

Наукові праці та публікації: автор понад 80 робіт, головні з яких:

Навчально-методичні:

 • Парандій В.О. Культурологія: Навчально-методичний посібник. – Хмельницький, 2005. – 144 с. іл. (співав. Маркова С.В.). (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№14/18.2-1158 від 24.05.2005 р.))
 •  Маркова С.В., Парандій В.О. Історія України: Навчально-методичний посібник. – Київ: МАУП, 2007. – 266 с.: іл., [38] с. іл. (співав. Маркова С.В.).
 • Парандій В.О. Визнання українською владою та міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 рр. актом геноциду проти українського народу: історико-правовий аспект. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсів: “Історія держави і права України”, “Історія України”. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2007. – 44 с.
 • Парандій В.О. Хронологічний довідник з історії України. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2009. – 80 с.
 • Парандій В.О. Термінологічний словник з історії України. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2009. – 92 с.
 • Парандій В.О. Термінологічний словник з теорії держави і права. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2018. – 86 с.

Наукові:

  Парандій В.О. Діяльність польської опозиції як фактор формування національної еліти Правобережної України (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 28. – Київ – Хмельницький – Кам’янець-Подільський, 2004.– С. 260-271.
  Парандій В.О. Особливості формування ї трансформації правлячої національної еліти Правобережної України (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т.10. – Київ, 2005. – С. 398-412.
  Парандій В.О. Створення та діяльність військової спецслужби ДЦ УНР в екзилі (1926-1936 рр.) (історіографічні розвідки). // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей). Випуск 32. – Київ, 2005.– С. 286-295.
  Парандій В.О. Проблеми перебування екзильного уряду УНР в Польщі у 20-ті рр. ХХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т.14. – Київ-Хмельницький, 2006. – С. 286-298.
  Парандій В.О. Сутність, зміст і особливості процесу патріотичного виховання студентів недержавних вищих навчальних закладів. // Збірник наукових праць. №38. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ імені Б. Хмельницького, 2007. – С. 128-130.
  Парандій В.О. Вища освіта в контексті розвитку Європейського Союзу. // Збірник наукових праць. №40. Частина ІІ. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ імені Б. Хмельницького, 2007. – С. 148-151.
  Парандій В.О. Загальні тенденції внутрішньої політики Української Народної Республіки. //  ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку”. Кам’янець-Подільський, 17-18 вересня 2003 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Інститут історії України НАН України, кам’янець-Подільський державний університет. Редактори: Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський; Київ; Нью-Йорк; Острог: Вид-во НаУОА, 2007. – Т.3. – С. 352-356.
  Парандій В.О. Національні еліти як фактор українського державотворення (історико-політологічні дискусії). // Наукові записки. Серія: Історія. – Випуск 14. / За матеріалами ІІІ Міжнародної наукової конференції “Національна інтелігенція в історії та культурі України”. – Вінниця: В-во: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 297-301.
  Парандій В.О. Національно-демократична революція 1917-1920 рр. у зарубіжній та вітчизняній історіографії. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т.17. – Київ-Хмельницький, 2009. – С. 329-336.
  Парандій В.О. Діалог польських та українських військово-політичних еліт щодо перспектив розвитку збройних сил ДЦ УНР. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. Подільський осередок. – Т.30. – К., 2015. – С. 330-349.
  Парандій В.О. Держава без території: діяльність військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі (1926-1936 рр.). // «Юридичний науковий електронний журнал». Електронне наукове видання ДВНЗ «Запорізький національний університет» – №6 / 2015. – Режим доступу:http://lsej.org.ua/6_2015/7.pdf – С. 27-31.
  Парандій В.О. Політико-правові наслідки анексії Автономної Республіки Крим. // Освітньо-наукове забезпечення правоохоронних органів і військових формувань України: VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький, 10 грудня 2015 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2015.