МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

            Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» з підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти була задумана у 2017 році після вивчення ринку праці та потреб держави щодо підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів.

    До розробки освітньої програми були долучені науково-педагогічні працівники Академії та Інституту, з яких і була сформована робоча група. До обговорення проекту ОП були залучені роботодавці, студенти; проаналізовано досвід підготовки за спеціальністю в Україні та іноземних університетах.

    У 2017 р. освітня програма була затверджена Вченою радою Академії (Протокол від 26 квітня 2017 року №4), ліцензія на провадження освітньої діяльності була отримана 28 серпня 2017 року (наказ МОН України №183-л від 28 серпня 2017 року), інформація про неї була внесена до Правил прийому Академії. У 2018 році на дану освітню програму був оголошений набір.

  У 2018 р. програма переглядалась та ухвалювалась Вченою радою Інституту (Протокол № 10 від 26 листопада 2018 р.) та затверджувалась Вченою радою Академії (протокол №1 від 30.01.2019 р.) у зв’язку із рекомендаціями Ради роботодавців та внутрішніми стейкхолдерами Академії та Хмельницького інституту МАУП. З оновленою освітньою програмою можна ознайомитись тут: (Освітня програма спеціальності 051 Економіка, 2019 ). На освітню програму надано рецензії роботодавців та стейкхолдерів (Рецензія Хмельницької філії Акціонерного товариства державний банк «ПриватБанк», Рецензія ОК «Агора», Рецензія Хмельницького відділення ПАТ «Комерційний індустріальний банк »). Набір на нову ОПП був здійснений у 2019 році.

    У 2020 році програма переглядалася (ухвалення проекту ОПП (Протокол Вченої ради Інституту № 4 від 27 квітня 2020 року ) та ухвалення освітньо-професійної програми Вченою радою Інституту (протокол № 5 від 25 травня 2020 року №5), затверджувалась Вченою радою Академії (протокол №5 від 17.06.2020 р.) у зв’язку із затвердженням та введенням в дію наказу МОН України від 04.03.2020 р. № 382 Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. З оновленою освітньою програмою можна ознайомитись тут: (Освітня програма спеціальності 051 Економіка, 2020 ). На освітню програму надано рецензії роботодавців та стейкхолдерів (Рецензія Хмельницької філії Акціонерного товариства державний банк «ПриватБанк», Рецензія ОК «Агора», Рецензія Хмельницького відділення ПАТ «Комерційний індустріальний банк»). Набір на нову програму був здійснений у 2020 році.

У 2021 році програма удосконалювалася за результатами пройденого року навчання, аналізом результатів анкетування студентів та роботодавців, а також звіту експертів за наслідками акредитаційної експертизи. З оновленою освітньою програмою можна ознайомитись тут: (Освітня програма спеціальності 051 Економіка, 2021 ). На освітню програму надано рецензії роботодавців та стейкхолдерів (Рецензія ПрАТ «Готель "Поділля», Рецензія ОК «Агора», Рецензія Хмельницького відділення ПАТ «Комерційний індустріальний банк »).

       Інформація про бази практики студентів спеціальності 051 Економіка:

 


Найменування бази для проходження  практики

Інформація про наявність угод про проходження практик

(дата, номер, строк дії)

1

Київський міський центр зайнятості

16.05.2016 р., № 268

16.05.2016 – 31.12.2020 рр.

2

ТОВ «Нью Рекрутинг Груп»

5.07.2016 р., № 276

5.07.2016 – 5.07.2023 рр.

3

АТ «ТАСКОМБАНК»

5.06.2018 р., № 311

5.06.2018 – 5.06.2023 рр.

4

АТ «Кредобанк»

19.07.2019 р., № 327

19.07.2019 – 19.07.2024 рр.

5

Фонд державного майна України

15.08.2019р. №328

15.08.2019 – 15.08.2023 рр.

6

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»

23.08.2019 р., № 329

23.08.2019 – 23.08.2029 рр.

7

ПП «Вікторія - Аудит»

24.12.2019 р., № 18

16.01.2020 – 31.12.2023 рр.

8

ПАФ «Аудит - Поділля»

 17.12.2019 р., № 27/12

17.12.2018 – 31.12.2023 рр.

9

ПрАТ «Готель «Поділля»

26.12.2019 р., № 26/12

15.01.2019 – 31.12.2023 рр.

10

ТОВ «Радавей Україна»

 25.12.2019 р., № 48

15.01.2019 – 31.12.2023 рр.
11

Сільськогосподарський кооператив «Кузьмінський»

15.01.2017 р., № 3

15.01.2017 – 15.01.2022 рр.

12

ТОВ «Дистриб’юторська компанія «Фарматек»

15.01.2017 р., № 2

15.01.2017 – 15.01.2022 рр.

13

ТОВ «Україна 2001»

01.02.2017 р., № 8

01.02.2017 – 01.02.2021 рр.

 


 

 ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "Управління персоналом та економіка праці" спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020)

         ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми "Управління персоналом та економіка праці" спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021)

         НАКАЗ про призначення відповідальної особи з акредитаційної експертизи освітньої програми "Управління персоналом та економіка праці"