МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Науково-педагогічні працівники кафедри права та правоохоронної діяльності Алла Авсієвич, Ольга Охман та Юрій Петлюк пройшли  Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні» (14-21 лютого 2022 р.).

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включає в себе виконання навчального навантаження. Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 годин): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.

Було опрацьовано наступні теми: Академічна доброчесність при підготовці магістрів в Україні; Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів); Ефективні політики академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в Україні та  Академічна доброчесність та навички якісного академічного письма як важливі компетентності здобувачів вищої освіти.