МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до вимог інструктивних документів Міністерства освіти і науки України.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 081 Право здійснюється відповідно до Стандарту вищої освіти, затвердженого Наказом МОНУ № 644 від 20.07.2022 р. (Наказ МОН) та освітньо-професійної програми, затвердженої 28.03.2018 р. (Освітня програма 2018), оновлена у 2023 р., вводиться з 1 січня 2024 р. (Освітня програма 2024).

Підготовка магістрів за спеціальністю 081 Право здійснюється відповідно до затвердженої  у встановленому порядку Освітньої програми (Освітня програма 081 Право).  В процесі здійснення освітньої діяльності та за погодженням з роботодавцями та стейкхолдерами Освітню програму було доповнено новими навчальними дисциплінами для покращення підготовки магістрів з права. З оновленою освітньою програмою можна ознайомитись тут: (Освітня програма 081 Право, 2019). На освітню програму надано рецензії роботодавців та стейкхолдерів (рецензія Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, рецензія Хмельницької облдержадміністрації, рецензія Хмельницького університету управління та права ім. Л.Юзькова, рецензія Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

З врахуванням вимог стандарту вищої освіти після обговорення та врахування позиції та рекомендацій роботодавців та стейкхолдерів Освітню програму підготовки магістрів модернізовано (Освітня Програма-2020), навчальний план. У 2022 р. було затверджено нову редакцію Стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти, з оновленою освітньою програмою можна ознайомитись тут (Освітня програма-2023).

Основними напрямками освітньої діяльності кафедри права та правоохоронної діяльності на сучасному етапі є проблеми дослідження цивільного права, зокрема правового регулювання цивільно-правових відносин у період становлення та розвитку авіатранспортної галузі, питання правової характеристики суб’єктів цивільного права, проблеми правового регулювання деліктної відповідальності, питання захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, питання правового регулювання сімейних та спадкових правовідносин і методологічні проблеми загальної теорії трудового права.

З 2012 року в грудні проводиться підсумкове засідання круглого столу «Актуальні проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні», у роботі якого беруть участь представники місцевих органів юстиції, органів суду та адвокатури, нотаріату, правоохоронних органів. З 2018 року проводиться Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Актуальні проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні».  Підсумком є видання щорічного збірника наукових праць.

Студенти залучаються до вивчення й узагальнення судової практики з актуальних правових проблем та проблем державотворення, практикується проведення колоквіумів та круглих столів. Також студенти, що вивчають дисципліни кафедри, мають можливість реалізувати теоретичні знання при проведенні ділових ігор в кабінеті процесуального права під керівництвом досвідчених викладачів-практиків. Щорічно студенти відвідують Науково-дослідний центр криміналістичних експертиз, проводяться ознайомлювальні екскурсії до сесійної зали Верховної Ради України, Будинку Уряду України, Міністерства юстиції тощо.

22 вересня 2015 року було підписано Меморандум про співпрацю між ВНЗ області та Головним  територіальним управлінням юстиції в Хмельницькій області, одним з пріоритетних завдань є сприяння у проходженні виробничої, науково-дослідної та педагогічної практики студентів.

7 жовтня 2020 року  відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким інститутом МАУП та Регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області Оксаною Кізаєвою. Метою Меморандуму є консолідація зусиль сторін, спрямованих на визначення механізмів взаємодії з метою захисту прав та свобод людини на території  Хмельницької області. Меморандум слід розглядати як основу для розроблення подальших заходів, спрямованих на розвиток взаємодії і співробітництва Сторін у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України (план заходів).

10 лютого 2022 року у стінах Хмельницького інституту МАУП відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Інститутом та Центрально-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції.

19 травня 2022 року багаторічну співпрацю між Хмельницьким інститутом МАУП та Хмельницьким науково-дослідним експертно-криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України закріплено підписанням Меморандуму.

 

           Інформація про бази практики студентів спеціальності 081 Право:

 

з/п

Найменування бази для проходження  практики

Інформація про наявність угод про проходження практик

(дата, номер, строк дії)

1.

Адвокат Дем’янова Олена Вікторівна

16.01.2019 р., № 3

16.01.2019 – 16.01.2024 рр.

2.

Адвокат Ващук Юрій Васильович

11.11.2019 р., № 14

11.11.2019 – 11.11.2024 рр.

3.

Адвокат Сиско Дмитро Миколайович

05.11.2019 р., № 12

05.11.2019 – 05.11.2024 рр.

4.

Адвокат Барилюк  Оксана Антонівна

11.11.2019 р., № 13

11.11.2019 – 11.11.2024 рр.

5.

Гаврилівська сільська рада

20.01.2020 р., № 2

20.01.2020 – 20.01.2025 рр.

6.

Теофіпольський районний суд Хмельницької області

23.01.2020 р., № 7

23.01.2020 – 23.01.2025 рр.