МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

       Хмельницький Інститут  МАУП несе відповідальність за якість викладання і належне  методичне забезпечення навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам   для реалізації ними права вільного вибору. На вибір здобувачам пропонуються  лише дисципліни, навчальні програми і робочі навчальні програми, яких  розроблені у відповідності до вимог Закону України «Про вищу освіту» і пройшли в установленому в Інституті порядку процедури рецензування та затвердження.

Вибір здобувачем навчальних дисциплін створює умови для досягнення ним наступних цілей:
- поглиблення професійних знань у межах обраної освітньої програми та здобуття додаткових спеціальних професійних компетентностей, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (якщо це передбачене освітньою програмою);
- поглиблення своїх знань та здобуття додаткових загальних і загально- професійних компетентностей у межах спеціальності або споріднених спеціальностей галузі знань;
- ознайомлення із сучасним рівнем наукових досліджень інших галузей знань та розширення результатів навчання за загальними компетентностями.

У відповідності до сформульованих  цілей здобувачу пропонуються реалізовувати свій вибір шляхом:

- вибору із варіативної складової освітньої програми (навчального плану), на якій здобувач навчається.
- вибір фахових дисциплін, що визначають спеціалізовану підготовку здобувача в межах обраної освітньої програми і спрямовані на поліпшення здатності здобувача до працевлаштування за обраним фахом.

Здобувачі вищої освіти реалізовують своє право вибору навчальних дисциплін (пакетів, блоків), як правило у період весняного семестру (лютий-квітень), який передує навчальному року, в якому передбачене їх вивчення. Єдиний для Інституту графік затверджується наказом директора Інституту.