МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Обери своє майбутнє

Обери своє майбутнє!

Найбільший гуманітарно-економічний ЗВО України

Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ "ВНЗ" МАУП" є відокремленим структурним підрозділом Міжрегіональної Академії управління персоналом, яка є одним з найбільших недержавних ЗВО України.

Інститут розпочав роботу в 1996 р. Заклад було створено з метою наближення навчання до місця проживання студентів, вирішення проблеми зайнятості, забезпечення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної вищої освіти. 

Choose your future!

The largest humanitarian and economic higher education institution in Ukraine

Beatitude Vladimir, Metropolitan of Kiev and all Ukraine Khmelnytskyi Institute of the Private Joint-Stock Company “Higher education institution “Interregional Academy of Personnel Management” is a separate structural subdivision of the Interregional Academy of Personnel Management, one of the largest non-state higher educational institutions in Ukraine.

The institute began its work in 1996. The institution was established with the aim of bringing students closer to the place of residence, solving the problem of employment, ensuring equal opportunities for young people in obtaining high-quality higher education.


Новини

 

Калейдоскоп подійЛіцензування та акредитація