МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Відбувся науково-практичний семінар «Ефективність функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП».

У рамках постійнодіючого науково-практичного семінару «Забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП» 25 січня відбулося обговорення ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП. Модератор семінару - заступник директора, відповідальна за забезпечення якості освіти Валентина Парандій.

Мета навчально-практичного семінару: в процесі комплексного самооцінювання за всіма компонентами внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що запроваджена в Хмельницькому інституті МАУП визначити ефективність її функціонування та шляхи вдосконалення.

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості є невід’ємною складовою освітнього процесу у Хмельницькому інституті МАУП, що дозволяє удосконалити освітні і управлінські процеси. Інститут не тільки навчає студентів, а й сам навчається і розвивається, вибудовуючи власну стратегію і унікальні цілі. Складовою, що дозволяє реалізувати стратегію і досягти цих цілей є система внутрішнього забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти сприяє зростанню культури підвищення якості освітнього процесу і має забезпечувати сталий розвиток Інституту.

Базовими засадами внутрішньої системи забезпечення якості освіти Хмельницького інституту МАУП є Місія, Стратегія розвитку МАУП та Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

Хмельницький інститут МАУП є інституцією, зорієнтованою на цілісний розвиток молодої людини на основі інтернаціоналізації та інтеграції освіти і практики згідно принципів свободи творчості, академічної доброчесності та свободи від дискримінації.

 

Нормативне забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП: http://km.maup.com.ua/institut/vnutrishnya-sistema-zabezpechennya-yakosti-vitshoyi-osviti.htm