МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбулося засідання Вченої ради.

 

28 червня 2024 року у Хмельницькому інституті МАУП відбулося підсумкове у 2023/24 навчальному році засідання Вченої ради.

 На засіданні розглянули питання порядку денного та прийняли рішення:

Щодо оголошення результатів і відзначення переможців рейтингу кафедр, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти:

1. Ухвалили результати підсумків загальноінститутського рейтингу «Якість освіти – 2024» у номінації «Краща кафедра – 2024».

2. Ухвалили результати підсумків загальноінститутського рейтингу «Якість освіти – 2024»: у номінаціях «Кращий студент – 2024» та «Кращий студент-відмінник – 2024».

Результати Рейтингів розміщено у відкритому доступі на офіційній сторінці Інституту: http:// km.maup.com.ua

Щодо підведення підсумків 2023/2024 навчального року та стану готовності до 2024/2025 навчального року:

1. Кафедрам Інституту здійснювати розподілення педагогічного навантаження на 2024/2025 навчальний рік з урахування результатів роботи науково-педагогічних працівників (рейтингів) у 2023/2024 навчальному році.

2. Підготувати пропозиції директору Інституту, щодо формування штату науково-педагогічних працівників на 2024/2025 н.р. з урахуванням показників досягнень у професійній діяльності.

Щодо результатів успішності здобувачів вищої освіти за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії 2023/2024 навчального року:

1. Результати літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної та заочної форми навчання Інституту визнати задовільними, а саме:

Успішність навчання – 100%

Якість навчання – 62%

Середній бал успішності – 4,2.

Щодо модернізації освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти:

1. На підставі Наказу МОН України від 13 червня 2024 року № 842 «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти» та рекомендацій стейкхолдерів  внести зміни в ОПП спеціальностей 051 Економіка (ОПП «Управління персоналом та економіка праці»), 053 Психологія (ОПП «Практична психологія»), 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 Право (ОПП «Право»), 242 Туризм та рекреація (ОПП «Туризм») та подати на розгляд Вченої ради Академії (м.Київ).

2. На підставі рекомендацій стейкхолдерів та рішення кафедри психології внести зміни у ОПП «Психологія» спеціальності 053 Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти та подати на розгляд Вченої ради Академії (м.Київ).

Детальна інформація, щодо діяльності Вченої ради Хмельницького інститут МАУП міститься на сайті Інституту: http://surl.li/tibcbo