МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
17 лютого у рамках засідання Науково-методичної ради відбувся психолого-педагогічний семінар «Моніторинг та контроль якості навчальних досягнень здобувачів вищої освіти» у Хмельницькому інституті МАУП».
 
Моніторинг якості освіти – це система послідовних і cистематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
 
Перш за все, результати моніторингових досліджень повинні бути повністю використані для виявлення проблем, успішної реалізації ініціатив та актуальних тем. У Хмельницькому інституті МАУП систематично проводяться анкетування, опитування та контрольні заходи. Узагальнюючи результати, ми маємо джерело інформації, яка постійно накопичується.
В ході роботи семінару розглянуто наступні питання:
 
1. Моніторинг якості освіти: анкетування, опитування, зрізи знань (досвід Хмельницького інституту МАУП). Доповідач: Парандій В.О., кандидат історичних наук, доцент; заступник директора Хмельницького інституту МАУП.
 
2. Контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в міжсесійний та в сесійний періоди. Доповідач: Олійник В.В., кандидат педагогічних наук, доцент; завідувач кафедри психології.
 
3. Про порядок та методичні вимоги до проведення поточної атестації, заліків та екзаменів. Доповідач: Стребкова Л.М., завідувач навчальною частиною; секретар науково-методичної ради.
 
4. Єдність освітнього та виховного процесів у підготовці майбутніх фахівців. Доповідач: Черкасова Т.М., старший викладач кафедри психології.
 
5. Переваги та недоліки LMS Moodle як компонента інтегрованої комп'ютерної системи в Хмельницькому інституті МАУП. Доповідач: Авсієвич А. В., доктор філософії в галузі права; доцент кафедри права та правоохоронної діяльності.
 
6. Адаптація здобувачів І курсів фахового економіко-правового коледжу та інституту до освітнього процесу. Доповідачі: Авсієвич А. В., доктор філософії в галузі права; Негоруй В. В., викладач; Охман О. В., кандидат юридичних наук; Олійник В. В., кандидат педагогічних наук, доцент; Цимбалюк Г. С., кандидат економічних наук; Оліх Г. І., старший викладач.
 
 
Колеги поспілкувалися, обмінялися досвідом та розробили стратегію покращення моніторингових та контрольних заходів для підвищення якості освітнього процесу.