МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
17 лютого у Хмельницькому інституті МАУП відбулося засідання науково-методичної ради.
  
Засідання Науково-методичної ради відбуваються на постійній основі. На поточному засіданні розглянуто наступні питання порядку денного:
 
1. Аналіз результатів успішності та якості знань студентів за результатами роботи ЕК на денній та заочній формі. Доповідачі: заступник декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенко Б.М., завідувач навчальної частини Л.М.Стребкова
 
2. Обговорення проведення ХІХ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді». Доповідач: Голова наукового товариства студентів та молодих вчених Хмельницького інституту МАУП Кілівник Ж.М.
 
3. Обговорення освітніх програм зі спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Доповідач: Олійник В.В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри психології.
 
 
У рамках засідання Науково-методичної ради відбувся психолого-педагогічний семінар «Моніторинг та контроль якості навчальних досягнень здобувачів вищої освіти» у Хмельницькому інституті МАУП».