МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбувся науково-практичний семінар «Розроблення якісного навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу: обмін досвідом».

В Хмельницькому інституті МАУП здійснюється постійна робота, спрямована на вдосконалення змісту навчання, підвищення якості навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін на основі вимог нормативної бази України, принципів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), Стандартів і рекомендацій забезпечення якості. Саме тому в рамках роботи Науково-методичної ради Хмельницького інституту МАУП уже третій рік поспіль діє постійнодіючий науково-практичний семінар на яку науково-педагогічні працівники обговорюють шляхи покращення якості освітнього процесу. 22 лютого відбувся черговий семінар на тему:  «Розроблення якісного навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу: обмін досвідом».

Забезпечення освітнього процесу якісними науковими та методичними розробками (робочими програмами навчальних дисциплін, програмами практик, матеріалами до проведення практичних занять, підручниками, навчальними посібниками, довідниками, методичними рекомендаціями тощо) є важливою складовою забезпечення якості освітнього процесу. При цьому сьогодні складно уявити процес удосконалення навчально-методичного забезпечення та забезпечення його доступності і відкритості без застосування сучасних інформаційних технологій, розміщення електронних версій навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін на визначених освітніх онлайн платформах, зокрема в системі Moodle.

Мета навчально-практичного семінару: сприяння розвиткові методичної обізнаності академічного персоналу, інформаційному забезпеченню консультативнометодичного супроводу розроблення якісного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для формування такого освітнього середовища в Хмельницькому інституті МАУП, за умов якого зміст освітніх програм в цілому та їхніх окремих компонентів зокрема, діяльність викладачів, навчальна робота студентів, можливості та засоби навчання повністю відповідали б сучасним вимогам і програмним цілям підготовки фахівців з вищою освітою.

 

З матеріалами попередніх семінарів можна ознайомитися за посиланням: https://km.maup.com.ua/institut/naukovo-metodichna-rada/