МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Хмельницькому інституті МАУП відбувся семінар-практикум «НАУКА ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП».

25 травня в рамках засідання Науково-методичної ради та Днів науки в Хмельницькому інституті МАУП відбувся семінар-практикум «НАУКА ЯК СКЛАДОВА ЯКІСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП».

Якість освіти – комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання і виховання.

У Хмельницькому інституті МАУП значну увагу приділяють науковим дослідженням науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, молодих вчених. Наукова робота активно сприяє формуванню якісного освітньо-наукового процесу.

 Результати наукових досліджень систематично заслуховуються на засіданнях Науково-методичної та Вченої рад Інституту.

Основними структурними одиницями, що відповідають за організацію наукової роботи та якість освітнього процесу – кафедри, які безпосередньо:

1. організовують та координують науково-дослідну діяльність здобувачів вищої освіти;

2. здійснюють постійний моніторинг студентських наукових заходів (конференцій, олімпіад, конкурсів) для оптимізації процесу навчання;

3. аналізують підсумки наукової роботи здобувачів вищої освіти для якісної підготовки майбутніх науковців;

4. пропагують науково-дослідну діяльність та заохочують її учасників.

Учасники семінару-практикуму в процесі аналізу результатів наукової діяльності в Хмельницькому інституті МАУП обговорили їх впливу на якість освітнього процесу, визначити напрямки наукових досліджень, що сприятимуть підвищенню якості освітньо-наукового процесу.