МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Відбувся семінар-практикум "Моніторинг результатів запровадження в Хмельницькому інституті МАУП заходів із запобігання та виявлення академічного плагіату"

20 квітня 2023 року у рамках засідання Науково-методичної ради відбувся семінар-практикум «Моніторинг результатів запровадження в Хмельницькому інституті МАУП заходів із запобігання та виявлення академічного плагіату».

Учасники семінару-практикуму в процесі моніторингу результатів запровадження заходів із запобігання та виявлення академічного плагіату в Інституті визначили шляхи вдосконалення правил, що  забезпечать прозорість, об’єктивність та відкритість проведення відповідних процедур.

Хмельницький інститут МАУП значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

В Інституті перевірці на плагіат підлягають: бакалаврські та магістерські роботи, рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових збірників або оргкомітетів конференцій.

З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в Інституті проводяться тренінги, семінари, конференції.


Становлення системи забезпечення академічної доброчесності в Хмельницькому інституті МАУП відбувалося поступово, у відповідності з етапами формування законодавчої бази на загальнодержавному рівні.

Моніторинг результатів запровадження заходів із запобігання та виявлення академічного плагіату в Хмельницькому інституті МАУП здійснюють відповідно до нормативних документів Академії та Інституту. Результати моніторингу постійно розглядають на засіданнях директорату, Науково-методичної та Вченої рад Інституту.