МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Відбувся науково-практичний семінар «Неформальна та інформальна освіта як складові освітнього процесу в Хмельницькому інституті МАУП».

В рамках засідань Науково-методичної ради походить постійнодіючий науково-практичний семінар з питань забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП.

21 грудня відповідно до Плану роботи Науково-методичної ради відбувся науково-практичний семінар Неформальна та інформальна освіту як складові освітнього процесу в Хмельницькому інституті МАУП».

Мета науково-практичного семінару: проаналізувати ефективність методів впровадження в освітній процес результатів неформальної та інформальної освіти та визначити їх вплив на якість освітнього процесу в Хмельницькому інституті МАУП.

У Хмельницькому інституті МАУП на основі рекомендованого МОН України Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (Наказ МОН України від 08 лютого 2022 року № 130, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 16 березня 2022 р. за № 328/37664) розроблено та затверджено Порядок визнання у Хмельницькому інституті МАУП результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (ухвалено рішенням Вченої ради від 31 серпня 2023 р., затверджено наказом директора від 31 серпня 2023 р. №112-о) та розміщено у відкритому доступі:
http://km.maup.com.ua/institut/vnutrishnya-sistema-zabezpechennya-yakosti-vitshoyi-osviti.htm

Усі охочі, незалежно від їх віку, статі чи професії мають можливість здобувати інформальну/неформальну освіту. Отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні в інституті.

Неформальна освіта ґрунтується на трьох засадах: «учитися в дії» – отримувати знання під час практичних завдань; «учитися взаємодіяти» – часто вона передбачає роботу в групах або командах; «учитися вчитися» – аналізувати власний досвід і з нього формувати нові знання. 

Неформальна освіта – це освіта, яка зазвичай здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

До сфери неформального навчання, належать індивідуальні заняття (сертифікатні програми, тренінги, короткотермінові курси, літні школи під керівництвом тренерів, репетиторів та інших фахівців тощо).

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка ґрунтується на самоорганізованому здобутті особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Така навчальна діяльність не обов’язково цілеспрямована та структурована, але сприяє розширенню професійних знань та умінь і є однією з ключових компетентностей особистості.

Форми інформальної освіти: одноразові лекції, відеоуроки, медіа-консультації, спілкування у сім’ї, з колегами, читання спеціалізованих журналів, телебачення, відео, незаплановані випадкові бесіди.