МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбувся навчально-методичний семінар «Критерії, правила та процедури оцінювання знань здобувачів вищої освіти У Хмельницькому інституті МАУП».

 

5 жовтня з ініціативи науково-педагогічних працівників відбувся навчально-методичний семінар «Критерії, правила та процедури оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Хмельницькому інституті МАУП».

Мета навчально-практичного семінару: в процесі аналізу системи оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти у Хмельницькому інституті МАУП визначити шляхи вдосконалення правил та процедур, що  забезпечать прозорість, об’єктивність та відкритість освітнього процесу для всіх його учасників.

У семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів Інституту, а також студенти.

Директор Навчально-методичного інституту МАУП Наталія Валеріївна Грабовенко розповіла присутнім про систему оцінювання, яка впроваджена у Академії.

 

Наголосила на тому, що запровадження Національної рамки кваліфікацій передбачає введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців. Застосування компетентнісного підходу вимагає формування оновленої системи оцінювання: перехід від оцінювання знань здобувача вищої освіти до його результатів навчання та визначення рівня компетентності фахівця загалом. Запровадження компетентностей включає знання і розуміння (здатність знати і розуміти), знання як діяти (практичне і оперативне застосування знань до конкретної ситуації) і знання як бути (спосіб сприйняття й життя в соціальному контексті).

Робота семінару завершилася обговоренням окремих процедур оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти.