МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Відбувся Науково-практичний семінар “СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП: ОБМІН ДОСВІДОМ”.

Метою навчально-практичного семінару був обмін досвідом між кафедрами у питаннях співпраці зі стейкхолдерами, що дає можливість покращувати якість освітнього процесу та підготовки висококваліфікованих фахівців.

В Хмельницькому інституті МАУП важливе значення для формування прикладних фахових компетентностей має співпраця із стейкхолдерами.

Кафедри Інституту активно співпрацюють з установами та підприємствами різних галузей, які допомагають удосконалювати освітні програми першого бакалаврського рівня та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, що реалізуються у Інституті. Співпраця зі стейкхолдерами  дає можливість проведення виробничо-проектних практик, де студенти удосконалюють і розширюють фахові знання, приймають участь у конкурсах і проектах. Співпраця зі стейкхолдерами дає можливість удосконалювати програми дисциплін кафедри.

Сучасне освітнє середовище надає здобувачам вищої освіти унікальну можливість співпраці зі стейкхолдерами, створюючи безкоштовну платформу для обміну знаннями та досвідом між академічною спільнотою, бізнесом і молодими науковцями. Ця співпраця має важливе значення як для освітнього процесу, так і для підготовки майбутніх фахівців до вимог сучасного ринку праці.

У процесі робочих зустрічей відбувається взаємне навчання та обмін знаннями. Здобувачі вищої освіти, співпрацюючи з роботодавцями, мають унікальну можливість набути практичного досвіду, вивчають реальні проблеми та вимоги, які постають перед майбутніми фахівцями. Зі свого боку вони можуть принести академічні знання та ідеї, сприяючи інноваціям та вирішенню практичних завдань.

У роботі семінару взяли участь представники Ради роботодавців: Вінярський Валентин (заступник начальника Хмельницького міськрайонного відділу філії державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області), Варфоломєєва Олена Вікторівна (Голова комісії з реорганізації Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, заступниця директора), Чорна Ольга (начальниця відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області), Стрембіцька Ганна (начальник відділу із зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Хмельницькій області), Логінова Наталія (адвокат), Бевза Юрій (адвокат), Чорна Наталія Василівна (керівник Центру психосоціального супроводу та професійного розвитку, кандидат психологічних наук, доцент), Любецька Мар'яна Миколаївна (директор Хмельницького міського центру соціальних служб, кандидат наук з державного управління), Яцюк Вікторія Володимирівна (директор ПАФ «Аудит-Поділля»), Гап Євгеній Іванович (директор Хмельницької регіональної дирекції АТ «Міжнародний інвестиційний банк»).