МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Відбувся науково-практичний семінар «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП».

 

У рамках постійнодіючого науково-практичного семінару «Забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП» 18 квітня 2024 року відбулося обговорення професійного розвитку науково-педагогічних працівників як важливої складової забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП. Модератор семінару – заступник директора, відповідальна за забезпечення якості освіти Валентина Парандій.

Метою навчально-практичного семінару стало надання докладних роз’яснень, рекомендації й інструментів науково-педагогічним працівникам щодо продуктивного застосування нових можливостей професійного розвитку, які надає Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Тому для участі у науково-практичному семінарі було запрошено Чулову Людмилу Юріївну – директора департаменту кадрової роботи та економіки праці ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м.Київ), яка роз’яснила учасникам семінару вимоги до кадрового забезпечення освітнього процесу у Міжрегіональній Академії управління персоналом. Людмила Юріївна наголосила на дотриманні норм чинного законодавства та нормативного забезпечення МАУП. В Міжрегіональній Академії управління персоналом сформовано ефективну систему забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників.

Директор Хмельницького інститут МАУП Леонід Григорович Білий звернув увагу на те, що серед науково-педагогічних працівників Інституту є велика кількість викладачів –практиків, що поєднують викладацьку та практичну фахову діяльність, тому необхідно створити практичні лабораторії при кафедрах, що надасть можливість обміну досвідом та підвищенню кваліфікації викладачам-теоретикам.

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, передбачає постійну самоосвіту та інші види і форми професійного зростання і може здійснюватися, шляхом формальної та неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності тощо. Зокрема, професійним розвитком може вважатися здобуття наступного ступеня вищої освіти (освітнього, освітньо-професійного, освітньо-наукового, освітньо-творчого, наукового), у тому числі за іншою спеціальністю, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування та/або самоосвіта, виконання нових або більшої складності професійних обов'язків тощо, що дає змогу науково-педагогічному працівнику підтримувати належний або покращувати рівень професійної кваліфікації і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності.

 

Наступний семінар «Забезпечення якості освіти у Хмельницькому інституті МАУП» з обговоренням впливу наукової роботи на якість освіти відбудеться 24 травня 2024 року.