МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інститут МАУП відбувся науково-практичний семінар «АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП».

У рамках роботи Науково-методичної ради заплановано проведення ряду постійнодіючих науково-практичних семінарів з актуальних питань організації освітнього процесу та ефективного забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. На поточному засіданні відбувся науково-практичний семінар «АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК МЕХАНІЗМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП».

Анкетування (опитування) здобувачів вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, яка полягає в отриманні періодичного зворотного зв’язку від студентів з метою їхнього залучення до процесу періодичного перегляду та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх програм.

У Хмельницькому інституті МАУП значну увагу приділяють моніторингу якості освіти і анкетуванню як одному з основних шляхів підвищення якості надання освітніх послуг.

 Результати моніторингу якості освіти систематично заслуховуються на засіданнях Науково-методичної та Вченої рад Інституту.

Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів:

- систематичності та системності;

- доцільності;

- прозорості моніторингових процедур та відкритості;

- безпеки персональних даних;

- об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;

- відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

Моніторинг проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення моніторингу якості освіти, iнших актів законодавства, документів ПрАТ «ВНЗ «МАУП» та Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Мета науково-практичного семінару: в процесі аналізу результатів анкетування студентів у Хмельницькому інституті МАУП визначити шляхи підвищення якості освіти.