МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Колаборація науковців Хмельницького, Одеського та Львівського інститутів МАУП у підготовці навчальних видань.

 

Одним з важливих показників оцінювання діяльності закладу вищої освіти є науково-методичне забезпечення кожної спеціальності, тобто забезпечення навчальною і науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками, електронними засобами навчального призначення відповідно до освітніх програм та державних стандартів.

У Міжрегіональній Академії управління персоналом здійснюється чітке планування видання навчальних матеріалів виходячи з потреб в навчально-методичній літературі для відповідних навчальних дисциплін зорієнтованих на запит здобувачів вищої освіти.

Відповідно до Робочого плану підготовки навчальних видань на 2024 рік (схвалено рішенням Вченої ради МАУП, протокол від 28 лютого 2024 року №3) науково-педагогічні працівники Хмельницького, Одеського та Львівського інститутів МАУП у колаборації працюють над підготовкою навчальних видань з Цивільного та Кримінального права.

2 липня колеги у онлайн форматі зустрілися для обговорення завершального етапу формування підручників, визначення рецензентів та передачі матеріалів на розгляд Науково-методичної комісії Вченої ради МАУП.

Спільна робота є гарним досвідом обміну думками, науковими, навчальними та методичними напрацюваннями. Впевнені, що навчальні посібники стануть у нагоді здобувачам вищої освіти юридичних спеціальностей.