МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Участь студентів-психологів бакалаврату та магістратури денної і заочної форм навчання Хмельницького інституту МАУП у ХV Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації»

 

28 березня 2024 року студентка 3 курсу бакалаврату денної форми навчання спеціальності 053 Психологія Софія Гринчук, студентка 4 курсу бакалаврату заочної форми навчання спеціальності 053 Психологія Надія Чекман, магістрантка 1 курсу денної форми навчання спеціальності 053 Психологія Поліна Паталашко взяли онлайн-участь у ХV Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації».

Організаторами конференції виступив Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна». Науковий захід проходив у змішаному форматі.

Метою конференції було: провести аналіз проблем студентської молоді як складових загальних проблем українського суспільства; визначити вплив світових культурно-інтеграційних процесів на зміни світогляду, ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, способу життя молоді; сприяти формуванню ціннісних орієнтацій: національної і громадської самосвідомості, духовності, культури, дотримання принципів здорового способу життя.

Під час конференції порушувались такі проблеми: актуальні соціальні проблеми сучасної молоді; особливості психологічного розвитку особистості сучасної молоді; правові аспекти формування громадянина європейської держави; молодь за здорову націю; молодь у сучасному інформаційному просторі: документознавчі та архівознавчі аспекти.

З вітальним словом виступили: Луцкевич Наталія Іванівна – заступник директора з освітньої діяльності Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”; Ковтун Олександр Сергійович – к. соціол. н., голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”.

Студенти-психологи були доповідачами на пленарному засіданні: «Вплив сучасного життя на ментальне здоров’я молоді» (Софія Гринчук, здобувачка 3 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»); «Вплив інклюзивної освіти на самооцінку та соціальну адаптацію дітей з особливими освітніми потребами» (Надія Чекман, здобувачка 4 року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»); «Особливості корекції емоційних станів у осіб з травматичним досвідом» (Поліна Паталашко, здобувачка 1 року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»).