МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Представники Хмельницького інституту МАУП взяли участь у обговоренні ОНП «Психологія», що реалізується у Хмельницькому національному університеті.

1 лютого кафедрою педагогіки і психології Хмельницького національного університету було проведено зустріч зі стейкголдерами, в ході якої обговорили освітньо-наукову програму за спеціальністю 053 «Психологія».

У зустрічі взяли участь представники академічного середовища, фахівці-практики,  здобувачі, викладачів кафедри та випускники ОНП.

В рамках реалізації Угоди про партнерство, співпрацю і науковий обмін між Хмельницьким інститутом МАУП та Хмельницьким національним університетом у зустрічі взяли участь:

- директор Хмельницького інституту МАУП Леонід Білий;

- заступник директора Валентина Парандій;

- завідувач кафедри психології Валентина Олійник.

Гарант ОНП Євген Потапчук довів до відома присутніх, що Освітньо-наукова програма має академічну, прикладну, інноваційну та дослідницьку спрямованість. Метою реалізації ОНП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтелектуально-розвинутого, інтегрованого у світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії у галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 053 «Психологія», здатного розв’язувати комплексні завдання професійної, дослідницько-інноваційної діяльності у сфері психології, а також здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти.

Представники Хмельницького інституту МАУП, як потенційні роботодавці підтримали ОНП та вказали на сильні сторони, а саме забезпечення формування унікальних компетентностей фахівця, здатного до надання психологічної допомоги засобами сімейного консультування та проєктної діяльності зі збереження й самозбереження здоров’я, а також на високій здатності аспірантів та випускників ОНП здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.

Слід зазначити, що у 2023 році ОНП успішно акредитована НАЗЯВО.

Щиро дякуємо колегам-партнерам за можливість обміну досвідом у реалізації освітніх програм спеціальності 053 «Психологія».