МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом


Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до вимог інструктивних документів Міністерства освіти і науки України.
    

     Кафедра психології є випусковою кафедрою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».
     Мета діяльності кафедри – забезпечення особистісно-професійними компетентностями майбутніх фахівців до практичної діяльності з урахуванням запитів роботодавців та здобувачів ЗВО.
     Кафедра психології забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за спеціальністю «Психологія».
     Провідними формами проведення занять є: лекції, семінарські та практичні заняття, тренінги.  Викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: мозковий штурм, дискусії, діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях.
     Викладачі кафедри забезпечують розвиток дослідницьких компетентностей у майбутніх психологів з урахуванням сучасних принципів академічної мобільності, викладання спецкурсів у рамках наукових інтересів студентів інших спеціальностей.
Кафедра забезпечує можливість дуальної освіти завдяки Центру психологічного консультування. На базі Центру здійснюються консультативні заняття викладачами-практиками. У тренінговому Центрі майбутні психологи здійснюють профорієнтаційну діяльність зі старшокласниками.
     Студенти проходять виробничу та переддипломну практику в центрах м. Хмельницького, які надають консультаційні, психотерапевтичні, реабілітаційні послуги.

Освітній процес здобуття ступеня бакалавра відбувається згідно положень Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Освітня програма "Практична психологія". Результати анкетування здобувачів освіти ОП "Практична психологія".  


Освітній процес здобуття ступеня магістра відбувається згідно положень Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Освітня програма "Психологія". Рецензія Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна", рецензія НРЗВО "Кам'янець-Подільський державний інститут", рецензія ГО "Хмельницький центр здоров'я молоді".

Навчальний план підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (денна форма, заочна форма, заочна форма (невідповідний напрям базової освіти). Результати анкетування здобувачів освіти ОП "Психологія". 


ЗДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

Бакалавр  зі спеціальності 053 «Психологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:
• психолог (у закладах освіти (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і спеціалізовані школи);
• спеціаліст із надання допомоги неблагополучним сім'ям;
• спеціаліст із соціальної роботи;
• голова секції (творчої).
• психолог-консультант;
• профконсультант;
• психолог може також обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.

Магістр зі спеціальності 053 «Психологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади:

• психолог;
• практичний психолог;
• молодший науковий співробітник;
• викладача психології у закладах вищої освіти;
• науковий консультант у державних та громадських установах;
• психолог маркетингових відділів кампаній та відділів по роботі з персоналом;
• керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст;
• консультант з питань здорового способу життя;
• керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва.
• психолог в наукових інститутах, на промислових підприємствах та в малому бізнесі, у Збройних силах України та інших силових структурах, в органах влади, в організаціях,

які займаються виробництвом і реалізацією послуг;
• консультанта із суспільно-політичних питань;
• керівник навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату тощо);
• директор кабінету (методичного, навчально-методичного).

Освітньо-професійна програма (протокол від 31 травня 2017 р. №5).
Освітньо-професійна програма «Психологія» (протокол від 24 квітня 2019 р. №4).

 

Інформація про бази практики студентів спеціальності 053 Психологія:

 

з/п

Найменування бази для проходження  практики

Інформація про наявність угод про проходження практик

(дата, номер, строк дії)

1.

Хмельницький ліцей №17

14.10.2019 – 14.10.2024 рр

2.

Освітній простір «New School»

10.11.2019 – 10.11.2024 рр

3.

Хмельницький міський Центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

28.08.2020 – 28.08.2025 рр

4.

Солобковецький навчально-реабілітаційний центр Хмельницької обласної ради

12.10.2020 – 12.10.2025 рр.

5.

Ярмолинецький центр розвитку дитини

30.11.2020 – 30.11.2025 рр.

6.

Хмельницький навчально-виховний комплекс №7

21.12.2019 – 21.12.2024 рр

7.

Хмельницький приватний ліцей «Гармонія»

15.01.2020 – 15.01.2025 рр

8.

Приватний освітній центр «Простір»

20.01.2020 – 20.01.2025 рр

9.

Шепетівська СЗОШ І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства

25.01.2021 – 25.01.2026 рр

10.

Центр психологічної допомоги «Топсенс»

(м. Київ)

25.01.2021 – 21.02.2021 рр