МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ
 

1.    Анатомія та еволюція нервової системи людини

2.    Актуальні проблеми медичної психології

3.    Візуальна психодіагностика

4.    Вікова психологія

5.    Вступ до спеціальності "Психологія"

6.    Геронтопсихологія

7.    Диференціальна психологія

8.    Експериментальна психологія

9.    Етнопсихологія

10. Загальна психологія

11. Загальна та кримінальна сексологія

12. Зоопсихологія

13. Історія психології

14. Клінічна психологія

15. Методика викладання психології

16. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

18. Методологія та методи психологічних досліджень

19. Організація діяльності психологічних служб

20. Основи психологічної практики (практична психологія)

21. Основи психотерапії

22. Патопсихологія

23. Педагогічна психологія

24. Практикум із загальної психології

25. Психодіагностика

26. Основи психокорекції

27. Психологічне консультування

28. Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

29. Психологія організацій

30. Психологія праці

31. Психологія сексуальності

32. Практика індивідуальних психологічних консультацій

33. Педагогіка

34. Психологія здоров’я

35. Психофізіологія

36. Психологія особистості

37. Психологія травмуючих ситуацій

38. Психологія творчості

39. Психологія управління

40. Соціальна психологія

41. Сучасні проблеми психологічного консультування

42. Супервізія в психологічній практиці

43. Соціально-психологічна адаптація

44. Теоретико-методологічні проблеми психології

45. Теорія та практика психотренінгу

46. Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

47. Філософія психології

48. Юридична психологія

49. Академічні студії

 


Методичні рекомендації

Методичні рекомендації  щодо виконання дипломної (магістерської) роботи

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи

Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики

Положення про самостійну роботу студентів