МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Наукові досягнення кафедри:

Видано збірники наукових праць:

1. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження:зб.наук.пр. / гол.ред. Л.Г.Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. Ін.-ту МАУП, 2015. – Вип.5.  - 88 с.

2. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 7. – 185 с.

3. УДК 159.923.2 – 053.6 (08) Формування особистості підлітка: сучасні реалії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Хмельницький, 25 квіт. 2018 р.] / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – 173 с.

4. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 8. – 204 с.

5. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2018. – Вип. 9. – 190 с.

6. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 10. – 202 с. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 11. – 282 с.

7. УДК 159.9 ББК 88.3 Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 12. – 194 с.
https://drive.google.com/file/d/1zZH9yKezjwwyIxJyH1MqU9bTCRRJalQF/view

8. Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. – Вип. 13. – 283 с.
https://drive.google.com/file/d/1n-UNGbQ8Wu4JP7AOm4G01dgBj6Gi665y/view

Надруковано підручники, навчальні посібники:

Ковтун О.С., Баранова С.С. Соціологія здоров’я: проблема теорії та практики: навчально-методичний посібник / О.С. Ковтун, С.С. Баранова. К.: Університет «Україна», 2020. 166 с. ISBN 978-966-617-6 05-3 умовн. друк. арк. 9,6.

Шепель І.М. Соціально-психологічні засади національно-патріотичного виховання [методичний посібник]. Хмельницький: Вид. центр ХГПА, 2020. 57 с.
https://drive.google.com/drive/folders/1Vm65fqqr5Nz9vY5cMvsqz_IR0tzGAJoi

https://docs.google.com/document/d/1MBZUdxhKgXO7aaHmnmAsDxglDKj3mQk6/edit

Підготовлено рецензії на навчальні посібники:

1. Олійник В.В., завідувач кафедри психології; к.пед.н., доцент – рецензент навчального посібника:
Ковтун О.С., Баранова С.С. Соціологія здоров’я: проблема теорії та практики: навчально-методичний посібник / О.С. Ковтун, С.С. Баранова. К.: Університет «Україна», 2020. 166 с.

2. Олійник В.В., завідувач кафедри психології; к.пед.н., доцент – рецензент навчально-методичного посібника:
Дубина Л.Г., Кирилюк Т.Ф. Сторітелінг: бачу, чую, співпереживаю, пишу… (уроки розвитку зв’язного мовлення у 2 класі): навчально-методичний посібник / Л.Г. Дубина, Т.Ф. Кирилюк. Хмельницький, 2020. 68 с.

3. Олійник В.В., завідувач кафедри психології; к.пед.н., доцент – рецензент наукової роботи. Рецензія на наукову роботу «Сторітелінг на уроках у початковій школі». Автор дослідницького проєкту – учениця 10-Б класу Хмельницького навчально-виховного об’єднання № 28 Громова Дар’я Василівна (24.03.2021 р.).

Наукові публікації викладацького складу:

1. Олійник В. В. Освітня діяльність Софії Русової: національний аспект / В. В. Олійник // День Соборності України: історико-політологічні дискусії: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 7. – С. 77-81.
2. Олійник В. В. Психологічні особливості формування особистості в підлітковому віці / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 11. – С. 156-159.
3. Олійник В. В. Науково-методичні аспекти інклюзивного навчання: сучасне осмислення / Валентина Олійник // Практична психологія в інклюзивному середовищі: Збірник наукових статей Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Переяслав, 21 лютого 2020 року) / За заг. ред. В. А. Вінс – Переяслав: Видавець Я. М. Домбровська., 2020. – С. 111-114.
4. Олійник В. В. Національне навчання і виховання учнів у закладах загальної середньої освіти України (1917-1921): історіографія питання // Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 21 жовт. 2020 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. – Київ: ДНПБ, 2020. – С. 26-28.
5. Олійник В.В. Дуальна освіта в закладах фахової передвищої освіти: сучасний погляд // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХV звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 25 березня 2021 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. К.: ІПТО НАПН України, 2021. С. 120-122.
6. Олійник В. В. Психологія підлітка: сучасний аспект / В. В. Олійник // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. Вип. 13. С. 185-187.
7. Черкасова Т.М. Психологічні проблеми самоізоляції особистості в умовах карантину // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр. / гол.ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 11. – С. 231-239.
8. Шепель І. М. Психологічні чинники розвитку емоційної сфери молодших школярів // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр. / гол.ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 11. – С. 236-240.
9. Черкасова Т.М. Психологічні проблеми самоізоляції особистості в умовах карантину // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр. / гол.ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 12. – С. 141-146.
10. Черкасова Т.М. Особливості психологічної підтримки клієнтів під час переживання різних вікових криз // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр. / гол.ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 12. – С. 161-166.
11. Білий Л.Г. Самовираження та самоствердження молоді: сучасна оцінка / Л. Г. Білий // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. Вип. 12. С. 8-9.
12. Білий Л.Г. Професія психолога: престижно й актуально / Л. Г. Білий // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. Вип. 13. С. 7-8.
13. Шепель І. М. Розвиток умінь саморегуляції діяльності та поведінки особистості // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб.наук.пр. / гол.ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц.ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 12. – С. 150-156.
14. Шепель І.М. Попередження конфліктів як умова підтримки емоційного добробуту педагога / І. М. Шепель // Добробут здобувачів освіти та учителів у сучасних умовах освітнього простору та соціуму: матеріали міжвузів. (заочної) наук.-практ. конф. (до 100-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) (Хмельницький, 26 лют. 2021р.). Хмельницький: ПП «А.В.Царук», 2021. С. 187.

Конкурсні наукові роботи здобувачів вищої освіти:

1. Руденко Аліна, здобувачка вищої освіти 3 курсу, спеціальності «Психологія»; Наукова робота на тему: «Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку» (апробація на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Педагогічна та вікова психологія» на базі Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (березень 2021 року). Науковий керівник: Олійник В.В., кандидат педагогічних наук, доцент.
2. Палюховська Наталія, магістрантка 1 курсу, спеціальності «Психологія»; Наукова робота на тему: «Коронавірус: можливі довгострокові наслідки для психічного здоров’я» (апробація на ХVІІІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (14 травня 2021 р., Хмельницький інститут МАУП. Науковий керівник: Олійник В.В., кандидат педагогічних наук, доцент. Студентку нагороджено грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3. Руденко Аліна, здобувачка вищої освіти 3 курсу, спеціальності «Психологія»; Наукова робота на тему: «Гендерна рівність в українському суспільстві: погляд молоді» (апробація на ХVІІІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (14 травня 2021 р., Хмельницький інститут МАУП. Науковий керівник: Олійник В.В., кандидат педагогічних наук, доцент. Студентку нагороджено дипломом ІІІ ступеня.
4. Данилюк Ганна, здобувачка вищої освіти 3 курсу, спеціальності «Психологія»; Наукова робота на тему: «Соціально-психологічний клімат в організації» (апробація на ХVІІІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (14 травня 2021 р., Хмельницький інститут МАУП. Науковий керівник: Олійник В.В., кандидат педагогічних наук, доцент. Студентку нагороджено грамотою комунальної установи «Молодіжний центр».
5. Курачинов Володимир, здобувач вищої освіти 2 курсу, спеціальності «Психологія»; Наукова робота на тему: «Стадії розвитку особистості в різних психологічних концепціях» (апробація на ХVІІІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (14 травня 2021 р., Хмельницький інститут МАУП. Науковий керівник: Олійник В.В., кандидат педагогічних наук, доцент. Студента нагороджено грамотою Хмельницького обласного благодійного фонду «Паритет».
6. Заболотна Марина, магістрантка 2 курсу, спеціальності «Психологія»; Наукова робота на тему: «Психосоматичні захворювання та їх вияв в залежності від характеру та темпераменту» (апробація на ХVІІІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (14 травня 2021 р., Хмельницький інститут МАУП. Науковий керівник: Черкасова Т.М., старший викладач. Студентку нагороджено грамотою Хмельницького обласного благодійного фонду «Паритет».
7. Черкасова-Лиса Поліна, здобувачка вищої освіти 2 курсу заочної форми навчання, спеціальності «Психологія»; Наукова робота на тему: «Особливості використання можливостей мережі Інтернет у психологічних дослідженнях» (апробація на ХVІІІ Всеукраїнській студентській та учнівській науково-практичній конференції за підсумками конкурсу наукових робіт «Україна в сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (14 травня 2021 р., Хмельницький інститут МАУП. Науковий керівник: Черкасова Т.М., старший викладач. Студентку нагороджено грамотою Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
https://drive.google.com/file/d/1mrL-5TIkW04I1TFeQ_DKfuCDGhKpGHJp/view

Наукові статті здобувачів вищої освіти:

1. Марцінкевич О. В. «Надання психологічної допомоги особистості: теоретичний аспект» Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 11. – С. 128-131.
2. Черкасова-Лиса П. Д. «Роль темпераменту в життєдіяльності людини та питання корекції психоднамічної неконгруентності особистості» Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. – Вип. 11. – С. 220-231.
3. Руденко А.В., Олійник В.В. Вплив державної політики на процес формування патріотичного виховання молоді // День Соборності України: історико-політологічні дискусії: зб. наук. пр. /гол. ред. Л.Г. Білий. Хмельницький: Вид-во ІРД, 2021. Вип. С. 112-116.
https://drive.google.com/file/d/12xlPaNg9HQknfEN0xzOulgp3jub1jqCu/view
5. Гневуш А.В. Вплив ЗМІ на свідомість людини. Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2020. Вип. 5. С. 6-9.
https://drive.google.com/file/d/1PVvsBR4qsZtYOmsXh8x2TY8YP-8YIW6M/view
7. Герасимюк Ю. О. Особливості прояву дезадаптації в молодшому шкільному віці // Практична психологія ХХІ ст.: проблеми й перспективи / Матеріали V міжвуз. наук.-практ. онлайн-конф. з нагоди 125 річчя від дня народження Лева Семеновича Виготського – засновника культурно-історичної школи в психології та 100-річчя від Дня зпснування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, 22 квіт. 2021 р.) / [укл. і відп. за вип. В.П. Вовк; за заг. ред. В.П. Вовка]. Хмельницький: Вид. центр ХГПА, 2021. С. 27-32.
8. Герасимюк Ю. О. Проблеми психічного та особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. Вип. 13. С. 36-44.
9. Гневуш А.В. Агресивна поведінка підлітків у мережі інтернет // Практична психологія ХХІ ст.: проблеми й перспективи / Матеріали V міжвуз. наук.-практ. онлайн-конф. з нагоди 125 річчя від дня народження Лева Семеновича Виготського – засновника культурно-історичної школи в психології та 100-річчя від Дня зпснування Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький, 22 квіт. 2021 р.) / [укл. і відп. за вип. В.П. Вовк; за заг. ред. В.П. Вовка]. Хмельницький: Вид. центр ХГПА, 2021. С. 32-37.
10. Гневуш А.В. Агресивна поведінка у дітей і підлітків: цілі та мотиви // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. Вип. 13. С. 45-50.
11. Стрихарчук О. В. Аутоагресія як психологічна проблема // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. Вип. 13. С. 230-235.
12. Заболотна М. С. Інтернет-залежність як наукова проблема // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2021. – Вип. 13. С. 109-116.
https://drive.google.com/file/d/1n-UNGbQ8Wu4JP7AOm4G01dgBj6Gi665y/view
14. Курачинов В.І., Олійник В.В. Конфліктність у молодіжному віці: сучасне бачення // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді: зб. наук. пр. студ. та молод. вчених / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: МАУП, 2021. Вип. 1. С. 130-132.
15. Руденко А.В., Олійник В.В. Проблема взаємин батьків з підлітками // Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді: зб. наук. пр. студ. та молод. вчених / гол. ред. Л. Г. Білий. Хмельницький: МАУП, 2021. Вип. 1. С. 210-212.
https://drive.google.com/file/d/1EKzTSDV1tILTJnSUroEHqWMZqI3LCRfJ/view

Організовано кафедрою всеукраїнські конференції та науково-практичні семінари:

1. Психологічний воркшоп. Тренінг «Основні навички телефонного консультування» (16 вересня 2020 року).
https://drive.google.com/file/d/18r8j6jMDXS5LhehnLEY_3qxc4P6YOwWs/view

2. Навчальний тренінг «Телефонне консультування клієнтів з віковою кризою» (15 жовтня 2020 року).
http://km.maup.com.ua/institut/kafedri/kafedra-psihologiyi/telefonne-konsultuvannya-kliientiv-z-vikovoyu-krizoyu.htm

3. Науково-практичний семінар «Реалії сучасної психологічної практики» (28 жовтня 2020 року).
https://drive.google.com/file/d/18rmMW5igCWUaEbrtTCWAZ80MFg95T3o6/view

4. Тренінг «Саморегуляція та профілактика емоційного вигорання» (11 лютого 2021 року).
https://drive.google.com/file/d/121hREd07u2V_swfh2qrozbICS4ygVDCF/view

5. Вебінар «Емоційне вигорання як синдром постійної втоми» (11 лютого 2021 року).
https://drive.google.com/file/d/1YWCHz_9bGFOzLGsEV-Jmen3ZwYGZVuuP/view

6. Міжвузівський науково-практичний семінар «Теоретична і практична психологія: виклики і сьогодення (до Дня науки)» (12 травня 2021року).
https://drive.google.com/file/d/1t_jnE6hWrt-xtsQzLBUaODs-tJ9bFn0O/view

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології підлітка: теорія та практика»; 21.04.2021р.
https://drive.google.com/file/d/1vx3qjJ56gmWcXaDwFo6WT3mP2hGjol5W/view

8. Міжвузівський науково-практичний семінар «Жестова мова як засіб комунікації: теоретико-практичний аспект»

9. Тренінг «Становлення особистості психолога»

10. Тренінг «Унікальність мого «Я»

11. Навчальний тренінг «Академічне письмо та доброчесність: досвід Хмельницького інституту МАУП»