МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбулася атестація студентів-магістрантів денної і заочної форм навчання.

Магістри денної і заочної форм навчання спеціальності 053 Психологія успішно захистили магістерські роботи, що є важливою подією в їхній академічній та професійній кар’єрі. Під час захисту вони продемонстрували високий рівень знань, глибоке розуміння теми та професійні навички, які вони отримали протягом навчання.

Екзаменаційна комісія відзначили не лише теоретичний рівень робіт, але й їхню практичну застосованість і внесок у відповідну галузь психології. Захист дипломних робіт був завершальним етапом у навчанні магістрів, що визначає їхню готовність до самостійної наукової та професійної діяльності.

Вітаємо студентів із успішним завершенням магістратури та бажаємо їм подальших досягнень у сфері психології та професійного зростання. Нехай їхні знання та навички призведуть до нових відкриттів і сприятимуть подальшому розвитку психологічної науки та практики.