МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

1. Загальні положення

Кодекс честі МАУП – це сукупність традиційних морально – етичних норм, які ґрунтуються на національно – ціннісних ідеалах світогляду представника української еліти. Кодекс честі регламентує його відносини з соціальним оточенням, навчально – виховну та громадську діяльність.
Основу кодексу честі МАУП становлять вимоги Конституції України, концепція стратегії розвитку України у ХХ сторіччі, концепція виховної роботи в МАУП та кращі традиції української нації.

2.Основні моральні засади Кодексу честі МАУП

2.1. Батьківщина

Основним завданням у виховній роботі МАУП є виховання волі і характеру під високим гаслом: «Служіння Богові і Батьківщині».
Благом для нашої Батьківщини є державна незалежність, вільне творення народом політичного. соціального, господарського і релігійного життя.
Об’єднання українців та представників інших етносів в одну спільноту, що пройнята високим патріотизмом; справедливий державний і соціальний устрій, який виключав би можливість соціальних потрясінь; високий рівень господарства, розквіт духовної культури народу, в тому числі: науки, мистецтва, освіти. Тільки виконання цієї передумови дозволить Україні стати передовою країною в світі.

2.2. Громадський обов’язок

Шкала пріоритетів представника МАУП:
  • загальнонаціональні;
  • корпоративні;
  • особистісні.
МАУП є кращим серед вищих навчальних закладів України. Бути МАУПівцем – честь. Отже, аристократи становища повинні бути аристократами духу, що є запорукою становлення могутньої держави Україна. Вони мають стати самостійними, активними громадянами незалежної України, провідниками Української національної ідеї, справжніми представниками нової української еліти. Це має проявлятися через набуття молоддю соціального, фахового та історичного досвіду.

2.3. Честь

Честь – визначальна якість представника МАУП. Вона базується на дотриманні традиційних норм моралі українського народу. Випускник Академії відрізняється винятковою порядністю, чітким уявленням про ієрархію цінностей, людяністю, національним солідаризмом, милосердям, добротою, чесністю, високим рівнем культури спілкування, зорієнтованим на моральне і духовне лідерство.

2.4. Самовідданість

Визначною рисою представника МАУП є самовідданість – жертовне виконання своїх обов”язків заради забезпечення національних інтересів України.

2.5. Чесність

Представник МАУП ніколи не вдається до обману, крадіжки, інтриг, шахрайства та інших порушень чинного законодавства. Він завжди пам”ятає, що є часткою живого ланцюга української нації.

2.6. Честь Академії

Правила Кодексу честі однакові для всіх студентів та співробітників Академії, незалежно від посади, звання чи становища. Ставлення до виконання своїх обов”язків не залежить від того, чи це студент, викладач, чи адміністративний керівник. Керівники Академії – взірець чесної поведінки та діяльності для всього загалу МАУП.

2.7. Духовні засади

Духовною основою для представника Академії є кращі надбання українського народу, повага до традицій. обрядів до досвіду минулого. Усі студенти та представники Академії мають плекати в собі іскру Божу для втілення в життя вчень Христа. МАУПівецем не народжуються – ним стають раз і назавжди.

3.Традиції Академії

3.1. Місце у суспільстві

Представники МАУП – громадяни України – кров від крові, тіло від тіла українського народу, завжди і всюди мають спілкуватися державною мовою. Саме в цьому полягає шляхетність представників Академії, саме тому вони є новою елітою нації. Студенти МАУП, громадяни дружніх держав. є елітою своїх народів. щирими друзями України.

3.2. Готовність до дії

МАУПівець завжди пам”ятає що причиною недолі українського народу була «летаргія волі». Тому він постійно готовий до виконання свого громадянського обов’язку за будь – яких обставин. Він є серцем і мозком свого колективу. Він завжди там, де потрібний. Він – господар свого слова.

3.3. Дисципліна та ініціатива

Самоконтроль та налаштованість на перемогу- сутнісні риси представника МАУП. Він здатен приймати відповідальні рішення і виконувати свої завдання сумлінно. точно та вчасно за будь – яких умов.

3.4. Лицарський дух

Для еліти епохи домінуючими є духовні цінності. Душа МАУПівця завжди звернута не в бік скороминучого чи відносного, а в бік Абсолютного. «Видиме – дочасне, невидиме – вічне!» Панівною державотворчою ідеологією має стати традиційний український консерватизм. Лицарський дух переймається від славних козаків – лицарів національного духу.

4. Взаємовідносини

4.1.Взаємини між рівними
МАУпівець завжди зберігає честь і традиції свого колективу, підрозділу, члени якого допомагають та підтримують один одного на засадах українського солідаризму. Заздрощі та зневага недопустимі. Кожен, хто досягає успіху, гідний поваги і пошани, хто відстає – має право на підтримку колег. Усі ми – одне ціле, одна команда, одна родина.

4.2. Взаємини з підлеглими

Стосунки між керівниками та підлеглими мають будуватися на засадах взаємоповаги, повної довіри та щирості. Неприпустимі як панібратство, так і брутальність. Авторитет керівника серед підлеглих тримається на його людських якостях, гідності, власному досвіді, обсязі здобутих знань та виваженні прийнятих рішень.

5. Відповідальність

Порушення норм Кодексу честі веде до виродження духовної еліти нації, унеможливлює реалізацію особистості та національної ідеї в цілому. Порушник Кодексу честі підлягає осуду колективом і втрачає моральне право називатися представником нової еліти України.