МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Хмельницький інститут
Міжрегіональної Академії управління персоналом
готує фахівців на денній та заочній формах навчання

НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ (11 класів)
до рівня вищої освіти «бакалавр»
 


АБІТУРІЄНТУ

Туризм

Поділля і зокрема Хмельницька область – один із наймальовничіших куточків України з багатою культурною спадщиною, різноманітними природними ресурсами, рекреаційним потенціалом, спортивно-оздоровчою базою, потужними ринками обміну товарів і послуг.

Підготовка здобувачів освіти з напряму “Туризм” у Хмельницькому інституті МАУП планується на базі застосування сучасних новітніх вітчизняних технологій, зарубіжного, досвіду та інноваційних знахідок в освітній діяльності, керуючись при цьому Законом “Про освіту” та іншими нормативними документами в розвитку освіти в Україні.

Основними дисциплінами, які забезпечують теоретичну підготовку та здобуття практичних умінь і навичок за обраною спеціальністю і формують професійні компетенції є технологія і організація туристичної діяльності, туристське країнознавство, організація екскурсійного обслуговування, правове регулювання в туристській діяльності, організація обслуговування туристів в готелях, іноземна мова, професійний етикет та інші.

Практична підготовка здобувачів освіти відбувається у формі навчальної та виробничої практик в готелях і туристичних комплексах.

Фахівці з туризму здійснюють прийом замовлень на надання туристичних послуг, контроль якості туристичних послуг, ділове листування за допомогою комп’ютерних засобів, ведуть документацію з використанням офісної оргтехніки, облік і збереження документації в поточній діяльності, забезпечують правові та організаційні норми охорони праці.

Основні посади, на яких може працювати після закінчення навчання фахівець з туризму: помічник менеджера з внутрішнього туризму; помічник менеджера з міжнародного туризму; керівник туристичної групи; організатор подорожей (екскурсій); адміністратор; черговий інформаційно-довідкової служби.